10 lần chấn thương gần nhất của bệnh binh Gareth Bale

22:09 Thứ sáu 04/01/2019

BongDa.com.vn Ngay trong trận mở màn năm 2019, Gareth Bale lại một lần nữa cho thấy sự mỏng manh của mình.

10 lần chấn thương gần nhất của bệnh binh Gareth Bale - Bóng Đá

 3/1/2019 - Chấn thương bắp chân.

10 lần chấn thương gần nhất của bệnh binh Gareth Bale - Bóng Đá

 1/12/2018 - Chấn thương căng cơ.

10 lần chấn thương gần nhất của bệnh binh Gareth Bale - Bóng Đá

 7/10/2018 - Chấn thương căng cơ.

10 lần chấn thương gần nhất của bệnh binh Gareth Bale - Bóng Đá

 30/09/2018 - Chấn thương căng cơ.

10 lần chấn thương gần nhất của bệnh binh Gareth Bale - Bóng Đá

 30/11/2017 - Chấn thương cơ sau.

10 lần chấn thương gần nhất của bệnh binh Gareth Bale - Bóng Đá

 09/11/2017 - Chấn thương gân kheo.

10 lần chấn thương gần nhất của bệnh binh Gareth Bale - Bóng Đá

 28/9/2017 - Chấn thương bắp chân.

10 lần chấn thương gần nhất của bệnh binh Gareth Bale - Bóng Đá

 23/3/2017 - Chấn thương bắp chân.

10 lần chấn thương gần nhất của bệnh binh Gareth Bale - Bóng Đá

 09/11/2016 - Chấn thương căng cơ.

10 lần chấn thương gần nhất của bệnh binh Gareth Bale - Bóng Đá

 28/09/2016 - Chấn thương mắt cá chân.

Video tài năng của Gareth Bale

Kỳ Anh | 21:40 04/01/2019
Chia sẻ